Cultuuronderwijs

HomeCultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

Kunst en Cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van kinderen. Het draagt bij aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en de ontwikkeling van de zintuigen en hersenen. Ieder kind krijgt de kans om de eigen unieke talenten te ontdekken en te versterken. Ons aanbod bestaat uit een mix van disciplines; dans, theater, literatuur, muziek, beeldende kunst, nieuwe media, erfgoed en architectuur. Onze lessen sluiten aan bij de thema's waar de school of klas mee bezig is; wij integreren ons aanbod binnen uw lesstof via de leerkracht en/of de Intern Cultuur Coördinatoren.

Hoe wij werken?

Wij werken voor basisscholen en voor middelbaar onderwijs. Onze docenten hebben veel ervaring op scholen in Velsen. We werken vraaggericht. Voor goed onderwijs ligt ook een belangrijke taak bij de leerkrachten. Deze voeden wij met inspiratie en ondersteuning om de creatieve vermogens van de kinderen op een constructieve manier te borgen.

Ons team bestaat uitsluitend uit vakdocenten met een lesbevoegdheid om de kwaliteit voor uw school te garanderen. Wij werken vanuit de Combinatie Functie Regeling (cultuurcoaches), CMKV: Cultuureducatie Met Kwaliteit Velsen en maken daarnaast ook gebruik van de regeling Muziekimpuls.

Interesse? Meer weten? Neem dan contact op met Merit Koops: mkoops@kunstformvelsen.nl. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Voorbeelden van projecten in 2020:

* Op basisschool Beekvliet is gevraagd om vooral vaardigheden aan te leren op het gebied van de Beeldende vorming. Kinderen zijn al zoveel in hun hoofd bezig!! Er is een jaar programma gemaakt voor alle groepen waarbij verschillende materialen en technieken voorbij komen.

* In groep 7 van Basisschool De Klipper zijn we aansluitend op de lessen van de leerlingen over storm, wind en regen windwijzers gaan maken.