Cultuuronderwijs

HomeCultuuronderwijs

Cultuuronderwijs

Kunst en Cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming van kinderen. Het draagt bij aan zelfvertrouwen, taalontwikkeling, observatievermogen en de ontwikkeling van de zintuigen en hersenen. Ieder kind krijgt de kans om de eigen unieke talenten te ontdekken en te versterken. Ons aanbod bestaat uit een mix van disciplines; dans, theater, literatuur, muziek, beeldende kunst, nieuwe media, erfgoed en architectuur. Onze lessen sluiten aan bij de thema's waar de school of klas mee bezig is; wij integreren ons aanbod binnen uw lesstof via de leerkracht en/of de Intern Cultuur Coördinatoren.

Hoe wij werken?

Wij werken voor basisscholen en voor middelbaar onderwijs. Onze docenten hebben veel ervaring op scholen in Velsen. We werken vraaggericht. Voor goed onderwijs ligt ook een belangrijke taak bij de leerkrachten. Deze voeden wij met inspiratie en ondersteuning om de creatieve vermogens van de kinderen op een constructieve manier te borgen.

Ons team bestaat uitsluitend uit vakdocenten met een lesbevoegdheid om de kwaliteit voor uw school te garanderen. Wij werken vanuit de combinatie Functie Regeling (cultuurcoaches), Cultuureducatie met Kwaliteit en Muziek.

Onze projecten?

Wij zijn trots op projecten, zoals:

  • Rondje Cultuur: waar alle derdejaars leerlingen kennis maken met drie verschillende workshops op het gebied van kunst en cultuur, die wij organiseren samen de Bibliotheek Velsen en andere partners in het culturele veld.
  • Verse Vis: een talentenjacht voor scholieren van 12 tot 18 jaar
  • Vellesan Brugklas: waar elke leerling het gehele schooljaar wekelijks workshops volgen, op onze eigen locatie

Interesse? Meer weten? Neem dan contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden.