Cultuuronderwijs

Het is voor zowel basis- als middelbare scholen mogelijk om gebruik te maken van de expertise van de vakdocenten van stichting KunstForm. Onze docenten geven o.a. workshops bij de Velsense Inter Scholaire (VIS), Let’s dance Velsen en vele 25-uurs projecten op de basisscholen. De uitvoering van deze projecten maakt onderdeel uit van het gemeentelijk beleid om de jeugd tot achttien jaar vertrouwd te maken met één of meer kunst- en cultuurvormen en jongeren te stimuleren tot actieve kunstbeoefening. Hiervoor zet KunstForm namens de culturele instellingen en de Bibliotheek Velsen cultuurcoaches in vanuit de regeling combinatiefuncties. Een andere doelstelling van de coaches is om een brug te slaan tussen cultuur en onderwijs.